[1]
อยู่อำไพ ก., “ลูสพาร์ทส์เพลย์กับการศึกษาปฐมวัย: จากยุค 1970 สู่ความนิยมในศตวรรษที่ 21”, J Early Child Edu Mgmt, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 55–64, ก.พ. 2022.