(1)
วูวงศ์ ว. องค์ประกอบของคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี. J Early Child Edu Mgmt 2023, 5, 46-61.