[1]
จงสุขสมสกุล พ., “The Memoirs and Memorials of Jacques de Coutre: Security”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 11, ฉบับที่ Special, น. 114–118, มิ.ย. 2016.