[1]
ชาญวิชัย ก., “ศักยภาพในการสื่อสารด้วยความตลก ของ ‘จำอวดหน้าม่าน’”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 11, ฉบับที่ Special, น. 21–28, มิ.ย. 2016.