[1]
โสภา อ., เหลี่ยมปรีชา ว., และ พูลเจริญ ณ., “ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มการศึกษาในระบบบล็อกโอเคเนชั่น”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 31–43, เม.ย. 2016.