[1]
ดาราวงษ์ ช., “ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับ AEC”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 39–50, มี.ค. 2013.