[1]
นมะหุต ก. เ., “การบูรณาการทฤษฎีการเเพร่กระจายนวัตกรรมกับการรับรู้ความเสี่ยงเเละทัศนคติเพื่อวัดความตั้งใจในการใช้บริการโมบายเเบงก์กิ้งของผู้สูงอายุในประเทศไทย”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 198–222, เม.ย. 2021.