[1]
สกุณา อ. . และ ไชยรัตน์ ร. ., “การสร้างสรรค์รายการเพลงบนยูทูบ: กรณีศึกษาบริบททางวัฒนธรรมดิจิทัล ในการเปิดรับชมรายการเพลงของผู้ชมในประเทศไทย ”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 42–57, เม.ย. 2021.