[1]
เขียวมีส่วน ว., “แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอดีตสู่ปัจจุบัน บนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 114–126, เม.ย. 2021.