(1)
ชาญวิชัย ก. ศักยภาพในการสื่อสารด้วยความตลก ของ “จำอวดหน้าม่าน”. BECJ SOC SCI HUM 2016, 11, 21-28.