(1)
โสภา อ.; เหลี่ยมปรีชา ว.; พูลเจริญ ณ. ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มการศึกษาในระบบบล็อกโอเคเนชั่น. BECJ SOC SCI HUM 2016, 9, 31-43.