(1)
ดาราวงษ์ ช. ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับ AEC. BECJ SOC SCI HUM 2013, 8, 39-50.