(1)
อุตรนคร ป.; เกียรติมานะโรจน์ ธ. . รูปแบบการจัดหาและรวบรวมอ้อยส่งให้โรงงานน้ำตาลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมอ้อย บ้านวังยาว ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น. BECJ SOC SCI HUM 2021, 16, 9-24.