[1]
ชาญวิชัย ก. 2016. ศักยภาพในการสื่อสารด้วยความตลก ของ “จำอวดหน้าม่าน”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 11, Special (มิ.ย. 2016), 21–28.