[1]
โสภา อ., เหลี่ยมปรีชา ว. และ พูลเจริญ ณ. 2016. ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มการศึกษาในระบบบล็อกโอเคเนชั่น. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 9, 1 (เม.ย. 2016), 31–43.