กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสื่อสารความเป็นตราสินค้าระดับโลกของตราสินค้าระดับโลกและตราสินค้าท้องถิ่นในประเทศไทย Download Download PDF