กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อการปรับตัวของ อัตราผลตอบแทนทองคำในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง GVAR Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล