[1]
แสงสังข์ อ. และ เส็งชื่น ณ., “รูปแบบการเขียนข่าวนำแบบสรุปความภาษาอังกฤษจากข่าวสถานการณ์โควิด 19 ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่นออนไลน์”, Aksara Pibul J, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 117–132, ธ.ค. 2022.