[1]
ขำศรี ธ. และ ไชยมงคล ท., “การศึกษาคำปรากฏร่วม (Collocation) Have Get Take และ Give ที่ปรากฏในข่าวโควิด 19 ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้คลังข้อมูล ”, Aksara Pibul J, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 15–32, มิ.ย. 2022.