[1]
นัยจรัญ ข. ., “มอง ‘หุบผาราชินี’ ผ่านมุมมองสตรีนิยม”, Aksara Pibul J, ปี 2, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2022.