เพ็ชรดีว.; หมั่นยิ่งว. การศึกษาความเชื่อเรื่องการถือกำเนิดของมนุษย์ที่ปรากฏในวรรณกรรม ประกอบพิธีการทำขวัญนาค : บทปฏิสนธิ. วารสารอักษราพิบูล, v. 1, n. 2, p. 27-37, 29 ธ.ค. 2020.