(1)
นัยจรัญ ข. . มอง “หุบผาราชินี” ผ่านมุมมองสตรีนิยม. Aksara Pibul J 2022, 2.