[1]
ขำศรี ธ. และ ไชยมงคล ท. 2022. การศึกษาคำปรากฏร่วม (Collocation) Have Get Take และ Give ที่ปรากฏในข่าวโควิด 19 ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้คลังข้อมูล . วารสารอักษราพิบูล. 3, 1 (มิ.ย. 2022), 15–32.