[1]
นัยจรัญ ข. 2022. มอง “หุบผาราชินี” ผ่านมุมมองสตรีนิยม. วารสารอักษราพิบูล. 2, 1 (มี.ค. 2022).