[1]
เพ็ชรดี ว. และ หมั่นยิ่ง ว. 2020. การศึกษาความเชื่อเรื่องการถือกำเนิดของมนุษย์ที่ปรากฏในวรรณกรรม ประกอบพิธีการทำขวัญนาค : บทปฏิสนธิ. วารสารอักษราพิบูล. 1, 2 (ธ.ค. 2020), 27–37.