[1]
เพ็ชรดีว. และ หมั่นยิ่งว. 2020. การศึกษาความเชื่อเรื่องการถือกำเนิดของมนุษย์ที่ปรากฏในวรรณกรรม ประกอบพิธีการทำขวัญนาค : บทปฏิสนธิ. วารสารอักษราพิบูล. 1, 2 (ธ.ค. 2020), 27-37.